SUNDEK Energia - Rozwiązania dla Twojej Niezależności Energetycznej

Fotowoltaika dla rolników

Fotowoltaika dla rolników

Jeszcze niedawno wykorzystanie fotowoltaiki w rolnictwie było rzadkością, ale obecnie sytuacja ta uległa znaczącej transformacji. Coraz więcej rolników decyduje się na inwestycje w odnawialne źródła energii, co stopniowo staje się normą na rynku.

Podobnie jak prywatni konsumenci, rolnicy również mają dostęp do różnych programów dofinansowania dla OZE. Czy mogą liczyć na wsparcie finansowe dla swoich gospodarstw? Oczywiście! Obecnie istnieją atrakcyjne programy wsparcia, które znacząco ułatwiają inwestycje w OZE dla właścicieli gospodarstw rolnych.

Dlaczego warto?

Na wstępie warto zastanowić się, czy fotowoltaika w przypadku gospodarstw rolnych to rzeczywiście sensowna inwestycja.

Fotowoltaika staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla rolników, przynosząc szereg korzyści, zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych. W związku z tym coraz więcej właścicieli gospodarstw rolnych decyduje się na korzystanie z dostępnych dofinansowań i dotacji specjalnie przeznaczonych dla nich.

Praca rolników często wiąże się z dużym zużyciem energii elektrycznej, szczególnie podczas nawadniania, wentylacji, oświetlania, chłodzenia i ogrzewania. Fotowoltaika pozwala rolnikom produkować własną energię elektryczną, co przekłada się na znacznie niższe rachunki. Co więcej, nadwyżki wytworzonej energii mogą być sprzedawane do sieci, co stanowi dodatkowe źródło dochodu.

Własna instalacja fotowoltaiczna umożliwia właścicielom gospodarstw rolnych osiągnięcie niezależności energetycznej, co staje się szczególnie cenne w przypadku kryzysów energetycznych lub awarii sieci, które stają się coraz bardziej powszechne. Panele fotowoltaiczne zapewniają stałe źródło energii, nawet w przypadku braku dostępu do prądu.

Warto również podkreślić, że instalacja fotowoltaiczna to długoterminowa inwestycja, która zwykle spłaca się w ciągu zaledwie 4-6 lat. Dzięki temu inwestycja rolników w fotowoltaikę pozwala na zwiększenie wartości nieruchomości, co jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku sprzedaży lub wynajmu. Z kolei dostępność dopłat i dofinansowań na fotowoltaikę dla rolnika sprawia, że koszt inwestycji może być niższy. A czas zwrotu inwestycji krótszy. 

Ponadto korzystanie ze źródeł odnawialnych przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery, co ma pozytywny wpływ na jakość życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Inwestycja w fotowoltaikę przyczynia się także do wzrostu wizerunku właściciela gospodarstwa rolnego. To osoba dbająca o środowisko i stosująca nowoczesne rozwiązania technologiczne. 

Teraz, gdy już wiemy, że fotowoltaika jest korzystnym rozwiązaniem dla rolników, możemy przejść do konkretów dotyczących dostępnych programów wsparcia finansowego. Wszystkie projekty mają wspólny cel – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych zainstalowanych w gospodarstwach rolnych.

fotowoltaika

AgroEnergia 2023

W 2023 kontynuowany jest program Agroenergia, wspierający rolników w trudnym czasie. Drastyczne podwyżki cen nawozów (nawet o 300%), paliw, części maszyn rolniczych, narzędzi oraz wielu surowców sprawiły, że ograniczenie wydatków na energię elektryczną było często jedynym polem na oszczędności. A warto podkreślić, że wzrost kosztów prowadzenia działalności rolniczej w 2022 szacowany jest nawet na ok. 20-40%.

Własna instalacja fotowoltaiczna jest w stanie zmniejszyć koszty energii nawet o 60-70%. Wpływ na to ma m.in. autokonsumpcja czy użytkowanie urządzeń w najkorzystniejszej taryfie energetycznej. Sama zamiana urządzeń spalinowych na elektryczne pozwala na ogromne oszczędności.

Opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program to doskonały sposób na dofinansowanie fotowoltaiki, a także turbin wiatrowych. Jest on kierowany do rolników, którzy posiadają status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem do dzierżawy nieruchomości. Wnioskodawca musi także posiadać i prowadzić osobiście dane gospodarstwo przez minimum rok przed złożeniem wniosku. Uzyskanie dofinansowania z Agroenergii jest też możliwe dla rolników ze statusem osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów. W obu przypadkach dotyczy to gospodarstw, których powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 do 300 ha.

Jakie są warunki przystąpienia do programu?
 • Zakup i montaż podzespołów musi rozpocząć się dopiero po przystąpieniu do programu. Dofinansowanie nie obejmuje zainstalowanych już komponentów PV.

 • Rolnik pozyskujący pieniądze musi użytkować dotowaną instalację fotowoltaiczną przynajmniej przez 3 lata od dnia zakończenia inwestycji.

 • Nie jest możliwe skorzystanie jednocześnie z innych dofinansowań, takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze.

Oznacza to, że jest to projekt adresowany do osób, które dopiero planują budowę instalacji i nie dotyczy rozbudowy lub modernizacji już istniejącej.

Ile można pozyskać?
 • Dofinansowanie ma postać bezzwrotnej dotacji i wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ale nie więcej niż 15 tys. zł). Taka pula przysługuje w przypadku instalacji o mocy od 10 do 30 kW.

 • Dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 30 do 50 kW jest to 13% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 tys. zł.

 • W sytuacji, gdy zamontowana zostanie instalacja hybrydowa, rozbudowana o pompę ciepła, można uzyskać dodatek w wysokości 10 tys. zł.

 • Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych dla magazynów energii. Konieczne jest wówczas zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

Wnioski o dofinansowanie pierwszej części programu, obejmującej instalacje paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, można składać do 30 marca 2025 roku. Aby to zrobić, należy odwiedzić stronę WFŚiGW przez Portal Beneficjenta. Po zalogowaniu, można pobrać aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie i go wypełnić.

Energia Dla Wsi

Program „Energia dla Wsi” z Funduszu Modernizacyjnego dedykowany jest nie tylko dla rolników, ale też dla istniejących spółdzielni energetycznych lub ich członków będących przedsiębiorcami. A także dla powstających spółdzielni energetycznych. 

Zakres wsparcia dotyczy instalacje OZE, w tym fotowoltaiki o mocy od 50 kW do 1 MW (rolnicy) lub od 10 kW do 10 MW (spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie). Pożyczka będzie mogła wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć, natomiast dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych. Wnioskujący o dotacje może ubiegać się o dopłatę o maksymalnej wartości 20 mln złotych, z kolei w przypadku starających się o pożyczkę – kwota maksymalna wynosi 25 mln zł. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.

Nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” trwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków. Wnioski można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Budżet dla tego naboru wynosi 100 mln zł.

Ulga w podatku rolnym

Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym ulgę podatkową za zakup instalacji fotowoltaicznej mogą uzyskać zarówno rolnicy ryczałtowi, jak i rolnicy rozliczający się na zasadzie podatku VAT. Wśród beneficjentów mogą znaleźć się zatem podatnicy podatku rolnego, w tym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, którzy są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnych gruntów,
 • posiadaczami gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa,
 • posiadaczami gruntów, które stanowią własność samorządu terytorialnego,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów.

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na zakup instalacji fotowoltaicznej wynosi 25% poniesionych kosztów zakupu inwestycji. Koszt jest rozliczany na podstawie rachunków lub faktur i można go odliczyć od podatku rolnego przez maksymalnie 15 lat.
Zgodnie z ustawą ulga podatkowa dla rolników przyznawana jest po zakończeniu inwestycji.

Warunkiem otrzymania ulgi podatkowej dla rolników na zakup instalacji fotowoltaicznej jest konieczność użytkowania pozyskanej energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że rolnik ubiegający się o ulgę może odliczyć od podatku 25% poniesionych kosztów tylko wtedy, jeżeli wykaże, że energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji jest wykorzystywana do działalności rolniczej. Pozyskany prąd może więc np. zasilać urządzenia wykorzystywane w rolnictwie oraz służyć do oświetlenia budynków gospodarczych, ale nie może być wykorzystywany do zasilania instalacji znajdujących się w domu inwestora.

Co istotne, ulga inwestycyjna dla rolników może być zastosowana dla gruntów, na których zainstalowano panele fotowoltaiczne, wyłącznie wtedy, jeżeli znajdują się one na terenie gminy, w której została zarejestrowana inwestycja. Oznacza to, że rolnik, który zamontował fotowoltaikę na gruntach rolnych, które użytkuje, ale które znajdują się poza granicami administracyjnymi gminy, nie będzie mógł skorzystać z ulgi inwestycyjnej na panele PV.

Jednym z warunków uzyskania ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę dla rolników jest konieczność poniesienia pełnych kosztów zakupu i instalacji paneli PV. W praktyce oznacza to, że rolnik, decydując się na zakup modułów fotowoltaicznych i chcąc skorzystać z ulgi podatkowej, nie będzie mógł jednocześnie być beneficjentem innych programów rządowych. Jeżeli zatem inwestycja w mikroinstalację zostanie w jakimkolwiek stopniu dofinansowana przez środki publiczne, np. pochodzące z dotacji, pożyczek czy kredytów preferencyjnych, rolnik nie będzie mógł ubiegać się o ulgę podatkową na jej rzecz. Ulga inwestycyjna wyklucza zatem jednoczesny udział rolnika w programach „Agroenergia” czy „Mój prąd”.

Zanim zakończymy ten artykuł, chcielibyśmy poznać Waszą opinię na temat dofinansowań do fotowoltaiki dla rolników! 

Czy uważacie, że inwestycje w odnawialne źródła energii powinny być jeszcze bardziej wspierane? Dzielcie się swoimi myślami w komentarzach poniżej! Wasza opinia jest dla nas cenna, a dyskusja na ten temat może pomóc innym rolnikom w podjęciu decyzji o inwestycji w fotowoltaikę.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem +48 518 618 058 lub wypełnienia prostego formularza, który znajdziesz klikając tutaj.

Aby sprawdzić, gdzie się znajdujemy, wystarczy kliknąć tutaj, a zostaniesz przeniesiony na mapę, gdzie znajdziesz dokładny adres i wskazówki dojazdu. Zapraszamy również do sprawdzenia naszego fanpage.

Najwięcej realizacji instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła mamy wMikołówOrzesze, Łaziska, Wyry, Ornontowice, Paniówki, Chudów, Katowice, Tychy, Ruda Śląska, Lędziny, Żory, Bieruń, Chorzów, Rybnik, Istebna, Wisła, Żywiec, Będzin, Kobiór, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna i nie tylko…

2 odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Logo SUNDEK energia - najlepszej firmy OZE w Twoim regionie

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń. Postaramy się odpowiedzieć szybko!

Wyceń instalację!

Zwrot do 100% kosztów na pompę ciepła na śląsku

W ramach projektu możesz uzyskać dofinansowanie (zwrot) na całkowity koszt wymiany starego kotła węglowego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła. To rozwiązanie nie tylko zapewni wygodę i ciepło w Twoim domu, ale także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów.

Czytaj więcej »

Wyceń instalację!