SUNDEK Energia - Rozwiązania dla Twojej Niezależności Energetycznej

SŁONECZNA GMINA: Program startuje już niedługo!

SŁONECZNA GMINA: Program startuje już niedługo!

Program “Słoneczna Gmina Ornontowice III” stanowi kolejną inicjatywę skierowaną do mieszkańców Gminy Ornontowice, którego głównym celem jest promocja i wsparcie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Inwestycja ta ma na celu nie tylko przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów, ale także generowanie oszczędności w domowych budżetach poprzez obniżenie kosztów energii.

Dzięki programowi, mieszkańcy mają możliwość dofinansowania instalacji paneli słonecznych na swoich nieruchomościach. To doskonała okazja dla tych, którzy myślą o przyszłości i chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu zielonej gminy, jednocześnie dbając o swoją niezależność energetyczną.

Projekt zakłada wsparcie finansowe zakupu i instalacji nowych systemów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynkach mieszkalnych na obszarze Gminy Ornontowice. Istnieje także możliwość uwzględnienia budynków, które są w trakcie budowy, pod warunkiem że zostaną one oddane do użytku i zamieszkane najpóźniej przed podpisaniem umowy o przyznanie dotacji. Beneficjenci mogą zdecydować się na złożenie deklaracji i uzyskanie wsparcia finansowego wyłącznie na jedną z wybranych instalacji OZE, tj. na instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła lub magazyn energii.

Termin naboru: 05.02-08.03.2024 do godz. 13.00.

Warunki udziału w III edycji projektu

 1. Prawo własności nieruchomości: Aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia, aplikant musi wykazać, że posiada co najmniej 50% udziału w prawie własności danej nieruchomości. Jest to kluczowy wymóg mający na celu zapewnienie, że beneficjenci grantu mają wystarczające prawa do decydowania o wykorzystaniu nieruchomości oraz zapewnienia odpowiedniego utrzymania i zarządzania instalacją OZE. W przypadku udziału mniejszego niż 50%, aplikacja musi być wspólnym przedsięwzięciem wszystkich współwłaścicieli, tak aby łącznie reprezentowali oni co najmniej połowę udziału w nieruchomości.

 2. Cel użytkowania instalacji OZE: Instalacje finansowane w ramach projektu muszą służyć wyłącznie potrzebom socjalno-bytowym mieszkańców. Celem jest wsparcie indywidualnych gospodarstw domowych w zwiększeniu ich samowystarczalności energetycznej i zmniejszeniu obciążeń związanych z kosztami energii, a nie generowanie zysku z działalności komercyjnej.

 3. Wykluczenie nieruchomości z poprzednich projektów: Nieruchomości, które już skorzystały z dofinansowania w ramach innego projektu energetycznego, takiego jak „Słoneczna Gmina Ornontowice II”, nie będą mogły ponownie otrzymać wsparcia. Ma to na celu zapewnienie, że dofinansowanie zostanie przyznane szerokiej grupie beneficjentów, a środki grantowe zostaną rozdysponowane w sposób sprawiedliwy i efektywny.

 4. Termin i procedura realizacji instalacji: Każda instalacja musi być zrealizowana i funkcjonalna po oficjalnym podpisaniu umowy o grant, z terminem planowanym na III lub IV kwartał 2024 roku. Ta procedura zapewnia, że dofinansowanie jest przyznawane na konkretne, dobrze zaplanowane i przemyślane projekty, które mają realne szanse na zakończenie. Beneficjent jest odpowiedzialny za zorganizowanie całego procesu instalacji, włącznie z wyborem kompetentnego wykonawcy oraz dostarczeniem niezbędnych dokumentów potrzebnych do weryfikacji i rozliczenia grantu.

 5. Limit deklaracji na budynek mieszkalny: Zasada “jedna deklaracja na jeden budynek” ma na celu zapewnienie, że dofinansowanie jest rozdzielane w sposób sprawiedliwy i że każda nieruchomość ma równą szansę na otrzymanie wsparcia. W przypadku nieruchomości wielolokalowych, każdy lokal z własnym licznikiem energii jest traktowany jako odrębna jednostka, co pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb energetycznych.

 6. Wykluczenie nieruchomości z działalnością gospodarczą: Warunek ten ma na celu skoncentrowanie wsparcia na indywidualnych gospodarstwach domowych i zapewnienie, że dofinansowanie trafia do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej. Działalność gospodarcza i rolnicza często wiąże się z innymi źródłami finansowania i wsparcia, dlatego projekt koncentruje się na potrzebach socjalno-bytowych.

 7. Warunki dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych: Wprowadzenie ograniczeń dotyczących mocy instalacji fotowoltaicznych ma na celu zapobieganie nadmiernemu przewymiarowaniu systemów, co mogłoby prowadzić do niewydajnego wykorzystania zasobów i niepotrzebnych kosztów. Chodzi o to, by zapewnić, że instalacje są adekwatne do rzeczywistego zapotrzebowania na energię, a inwestycje są efektywne i przemyślane.

 8. Zachowanie warunków kwalifikacyjnych w trakcie projektu: Ta zasada zapewnia, że projekty, które otrzymały dofinansowanie, kontynuują spełnianie ustalonych kryteriów przez cały okres trwania projektu. Ma to na celu ochronę inwestycji i zapewnienie, że środki grantowe są wykorzystywane zgodnie z założonymi celami i warunkami.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i wysokości finansowania, wymagań jakie powinny spełniać panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii zapisane są w Regulaminie, który znajdziesz tutaj. Z Regulaminem można zapoznać się także na stronie internetowej Gminy www.ornontowice.pl oraz w pokoju nr 320, w godzinach pracy Urzędu Gminy Ornontowice.

Maksymalne kwoty wsparcia na instalacje

 1. Instalacje fotowoltaiczne: W ramach projektu przewidziano grant pokrywający do 85% całkowitych kosztów instalacji fotowoltaicznej, z uwzględnieniem stawki brutto. Kwota dofinansowania nie przekroczy 4 000 zł brutto za każdy 1 kWp zainstalowanej mocy, dostosowywanej do rzeczywistych potrzeb odbiorców. Maksymalna wartość pojedynczego grantu na instalację fotowoltaiczną została ustalona na poziomie 20 000 zł.

 2. Pompy ciepła: Dofinansowanie na instalację pomp ciepła wyniesie do 85% ich wartości brutto, przy czym kwota wsparcia nie przekroczy 30 000 zł.

 3. Magazyny energii: Dla magazynów energii, przeznaczonych do obsługi istniejących już instalacji fotowoltaicznych, limit grantu również wynosi do 85% wartości instalacji brutto, z górnym limitem wynoszącym 15 000 zł. 

 4. Karta doboru instalacji: W przypadku skorzystania z karty doboru instalacji, grant pokryje do 85% kosztów brutto, jednak nie więcej niż 300 zł. Rozliczenie tego dofinansowania nastąpi wyłącznie, jeżeli instalacja OZE zostanie faktycznie wykonana w ramach przyznanego grantu.

Jak przystąpić do naboru?

Aby wziąć udział w naborze do programu, konieczne jest złożenie deklaracji, która znajduje się tutaj. Deklarację można również otrzymać w pokoju nr 320 w siedzibie Urzędu.

Razem z deklaracją należy przedłożyć następujące dokumenty i informacje:

 • Kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.

 • Oświadczenie współwłaścicieli, w przypadku gdy osoba składająca deklarację posiada mniejszy niż 50% udział w nieruchomości.

 • Oświadczenie dotyczące budynków w trakcie budowy, obowiązkowe tylko w sytuacji, gdy budynek nie został jeszcze oddany do użytku.

 • Kopie faktur za dostawę energii elektrycznej za ostatni rok, chyba że chodzi o budynki w trakcie budowy.

 • Kartę wyboru instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

 • Oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W jaki sposób złożyć dokumenty?

Aby złożyć deklarację w ramach programu “Słoneczna Gmina Ornontowice III” są trzy dostępne opcje:

 1. Osobiście, w Urzędzie Gminy Ornontowice, w Biurze Obsługi Stron (pokój nr 111 na parterze) w godzinach pracy Urzędu. Deklarację należy umieścić w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Słoneczna Gmina Ornontowice III”.
 2. Przesłać deklarację pocztą na adres: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26 a, 43-178 Ornontowice. W tym przypadku decyduje data nadania deklaracji w placówce pocztowej.
 3. Przesłać deklarację drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Ornontowice ePUAP: /gwornontowice/skrytka. Warto pamiętać, że przed wysłaniem deklaracji w wersji elektronicznej, konieczne jest jej podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Decyduje data rejestracji deklaracji w systemie.

Wszelkie sprawy dotyczące wyjaśnień w kwestiach naboru i realizacji projektu grantowego “Słoneczna Gmina Ornontowice III” można uzyskać pod numerem telefonu: 32 33-06-268 lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: inwestycje@ornontowice.pl.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z dostępnego dofinansowania. Jeśli poszukujesz specjalistów w dziedzinie fotowoltaiki, zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem +48 518 618 058 lub wypełnienia prostego formularza, który znajdziesz klikając tutaj.

Aby sprawdzić, gdzie się znajdujemy, wystarczy kliknąć tutaj, a zostaniesz przeniesiony na mapę, gdzie znajdziesz dokładny adres i wskazówki dojazdu. Zapraszamy również do sprawdzenia naszego fanpage.

program

Najwięcej realizacji instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła mamy wMikołówOrzesze, Łaziska, Wyry, Ornontowice, Paniówki, Chudów, Katowice, Tychy, Ruda Śląska, Lędziny, Żory, Bieruń, Chorzów, Rybnik, Istebna, Wisła, Żywiec, Będzin, Kobiór, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój, Pszczyna i nie tylko…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp
Program
Logo SUNDEK energia - najlepszej firmy OZE w Twoim regionie

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń. Postaramy się odpowiedzieć szybko!

Wyceń instalację!

Zwrot do 100% kosztów na pompę ciepła na śląsku

W ramach projektu możesz uzyskać dofinansowanie (zwrot) na całkowity koszt wymiany starego kotła węglowego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła. To rozwiązanie nie tylko zapewni wygodę i ciepło w Twoim domu, ale także przyczyni się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych gazów.

Czytaj więcej »

Wyceń instalację!